حکم مسوولیت آقای علی سنگکی  در مراسم اختتامیه مسابقات آزاد زورخانه ای کشور در زورخانه کارگران مشهدبا حضور علی دادگر (سرپرست فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای)، یلفانی (نایب رییس فدراسیون)، شعبانی(معاون وزیر)، دیگر مسوولین فدراسیون، روسای هیئت های پهلوانی و زورخانه ای سراسر کشور، ، پیشکسوتان و قهرمانانبه ایشان اعطا شد.

 

منبع : هیات کشتی پهلوانی و زورخانه ای بیرجند |اعطای حکم آقای سنگکی در مسابقات آزاد زورخانه ای
برچسب ها : زورخانه ,آزاد زورخانه ,مسابقات آزاد